Czym jest uzależnienie?

Jest to stan psychiczny i fizyczny, wynikający z interakcji człowieka z substancją psychoaktywną. Stan ten charakteryzuje się zmianami w zachowaniu psychospołecznym, które zaczynają dominować nad dotychczasowym funkcjonowaniem jednostki. Głównym objawem zespołu jest przemożny, odczuwany, jako nie do odparcia, głód (pragnienie, przymus) przyjęcia danego środka psychoaktywnego.

Poniższe objawy pozwalają na rozpoznanie uzależnienia (przynajmniej 3 z 6, występujące łącznie):

Silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji.

Trudności z powstrzymaniem się od zażycia środka, zakończeniem jego przyjmowania oraz upośledzenie kontroli nad ilością przyjmowanej substancji.

Wystąpienie zespołu abstynencyjnego, (czyli zespół objawów występujących po zaprzestaniu przyjmowania środka lub zmniejszenia jego dawki).

Wzrost tolerancji, tzn., że osoba dla osiągnięcia zamierzonego efektu zmuszona jest do przyjmowania coraz wyższych dawek substancji.

Zaniedbywanie na rzecz danej substancji innych ważnych do tej pory spraw np. hobby, zainteresowań, przyjemności.

Przyjmowanie środka pomimo istniejących dowodów na jego zły wpływ na zdrowie oraz stosunki interpersonalne.

Uzależnienie fizyczne i psychiczne

Uzależnienie od substancji psychoaktywnej może mieć charakter psychiczny i/lub fizyczny.

Zależność psychiczna – charakteryzuje się silnym pragnieniem zażycia danej substancji. Środek ten jest przyjmowany celem doświadczenia pożądanego działania albo też celem uniknięcia złego samopoczucia, które powstało w wyniku braku tego środka.

Zależność fizyczna – czyli konieczność zwiększania dawki dla uzyskania pożądanego efektu.