O Nas

zaufanie... relacja... bliskość... otwartość... ciepło... dom... bezpieczeństwo... nadzieja... wiara... potrzeby... uwaga... szansa... zmiana...
Zespół Ośrodka Revenu

Kim jesteśmy

Jesteśmy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem. W skład naszej kadry wchodzą osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w psychoterapii. Oferujemy naszym podopiecznym cały swój czas i uwagę, współpracujemy również z rodzinami podopiecznych, pomagamy zrozumieć emocje, reakcje na różne sytuacje życiowe, wychodzić z kryzysów, poznawać siebie, oglądać swoje trudności. Zapewniamy Cię, że Twój problem potraktujemy indywidualnie, profesjonalnie i dostosujemy narzędzia psychoterapeutyczne do Twoich potrzeb.

Pacjenci ośrodka terapii uzależnień objęci są opieką lekarza psychiatry, psychologa, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, wychowawców oraz wolontariuszy. W ramach gwarantowanych świadczeń pacjenci mogą korzystać także z opieki lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki.

Czym się kierujemy

W naszym Ośrodku kierujemy się podejściem humanistycznym. Co oznacza, że na pierwszym miejscu stawiamy dobro i potrzeby pacjenta. Relacja terapeutyczna stanowi centralny aspekt konieczny do wystąpienia zmiany u pacjenta. Dla nas najważniejszymi elementami dla procesu terapeutycznego są empatia, zrozumienie, autentyczność terapeuty, akceptacja, tolerancja i szacunek.

Nasz zespół

Joanna Szmurło
Dyrektor Ośrodka, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Moje doświadczenie zawodowe to dwadzieścia lat pracy terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi. Pomagam w odkrywaniu swoich uczuć, zasobów, potrzeb mocnych stron. Uważam, że w pracy terapeutycznej ważną rolę odgrywa zbudowanie zdrowej, bezpiecznej relacji. Wierzę, że człowiek może się zmienić w warunkach zrozumienia akceptacji i szacunku. Wierzę, że za każdym nieodpowiednim zachowaniem, niewłaściwą decyzją, złym wyborem stoi jakiś ból, cierpienie niezrozumienie. Staram się ten ból zrozumieć, zaopiekować, przeżyć. Prowadzę terapię indywidualną, grupową, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia oraz psychoedukacje.

Agnieszka Puszko
Magister pedagogiki, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Od dziesięciu lat pracuje z ludźmi zajmując się psychoterapią i psychoedukacją jak również profilaktyką uzależnień zarówno z młodym jak i dorosłym człowiekiem. Bliskie mi jest ciepłe i życzliwe podejscie, zrozumienie W mojej pracy wsłuchuję się w uczucia i potrzeby drugiego człowieka, do każdego podchodzę z życzliwoscią, szacunkiem i zrozumieniem. Posiadam doświadczenie terapeutyczne w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi uzależnionymi jak również z rodzinami tych osób. W ośrodku prowadzę terapie indywidualną grupową zajęcia psychoedukacyjne, które pomogają  zrozumieć problem uzależnienia.

 

Joanna Połonowicz
Magister polityki społecznej, Instruktor Psychoterapi Uzależnień
Jestem magistrem polityki społecznej. Instruktorem Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Moje doświadczenie zawodowe to 3 letnia praca w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt oraz 2 letnia praca w ośrodku dla uzależnionej młodzieży. W ośrodku zajmuję się prowadzeniem zajęć psycho-edukacyjnych z tematyki uzależnień, warsztatami z zakresu komunikacji, asertywności, radzeniem sobie ze stresem, złością.

Marian Kociuba
Specjalista Terapii Uzależnień
Jestem lekarzem, Specjalistą Terapii Uzależnień SP/0018/2002(KBDSN). Moje doświadczenie zawodowe to prawie 40 lat pracy z osobami uzależnionymi. Pracowałem w wielu placówkach leczniczych w tym w pierwszych ośrodkach Stowarzyszenia Monar i oddziałach psychiatrycznych. Kilkanaście lat pracowałam, jako kierownik w ośrodku dla uzależnionej młodzieży. W ośrodku zajmuję się przyjęciami, wstępną diagnozą, motywowaniem do podjęcia leczenia oraz sprawuję opiekę medyczną nad podopiecznymi.

Maciej Maksymiuk
Psycholog i Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień SP/1810/2017 (PARPA). Mam szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, zarówno dorosłymi jak również z młodzieżą. Jako interwent kryzysowy pracuję również z ludźmi na rozmaitych zakrętach życiowych. W Ośrodku zajmuję się indywidualną i grupową psychoterapią. Bardzo lubię pracę z emocjami, treningi radzenia sobie ze stresem i nieprzyjemnymi uczuciami. Bardzo lubię zajmować się technikami relaksacyjnymi. Chętnie motywuję ludzi do zdrowego trybu życia i uprawiania sportu.

Dorota Bogdanowicz

Dorota Bogdanowicz
Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Jestem pielęgniarką, specjalistką pielęgniarstwa onkologicznego. Od 28 lat pracuję w szpitalu a dodatkowo w ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży. Posiadam wysokie umiejętności z zakresu udzielania świadczeń medycznych. W ośrodku prowadzę dokumentację medyczną, wykonuje zlecenia lekarskie, odpowiadam za edukację zdrowotną. Jestem otwarta, komunikatywna i chętnie służę pomocą.

Krzysztof Jóźwik
Instruktor Terapii Uzależnień
Jestem Instruktorem Terapii Uzależnień I/0019/2003 S.P.N. i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 30 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Doświadczenie zawodowe nabywałem głownie podczas pracy w Ośrodkach stacjonarnych. Pracuje zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą. W pracy psychoterapeutycznej kieruje się dobrem drugiego człowieka. Pracuje w nurcie humanistycznym, co oznacza, że najważniejsza jest dla mnie relacja i na tym opieram proces psychoterapeutyczny. W Ośrodku prowadzę zajęcia psycho-edukacyjne, warsztaty dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami, pomagam w organizacji Naszym podopiecznym czasu wolnego poprzez wycieczki, sport i inne formy aktywności.

Nasz zespół terapeutyczny pododawany jest stałej superwizji.

Superwizor Piotr Bakuła – specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat PARPA, psychoterapeuta, członek Instytutu Analizy Grupowej, kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dorosłych, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Wykładowca CMPP MEN, MCPS, i wielu innych. Superwizor pracy terapeutycznej i pedagogicznej. Wykładowca Studium Terapii Uzależnień. Autor i współautor programów terapeutycznych i profilaktycznych w tym pierwszego w Polsce ambulatoryjnego programu terapii uzależnień dla osób używąjcych substancji psychoaktywnych. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmował się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Biegły sądowy i policyjny w zakresie substancji psychoaktywnych.