O Nas

zaufanie... relacja... bliskość... otwartość... ciepło... dom... bezpieczeństwo... nadzieja... wiara... potrzeby... uwaga... szansa... zmiana...
Zespół Ośrodka Revenu

Kim jesteśmy

Jesteśmy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem. W skład naszej kadry wchodzą osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w psychoterapii uzależnień. Oferujemy naszym podopiecznym cały swój czas i uwagę, współpracujemy również z rodzinami uzależnionych, pomagamy zrozumieć chorobę i poradzić sobie ze skutkami współuzależnienia.  Zapewniamy Cię, że Twój problem potraktujemy indywidualnie, profesjonalnie i dostosujemy narzędzia terapeutyczne do Twoich potrzeb.

Pacjenci ośrodka objęci są opieką lekarza psychiatry, psychologa, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień oraz wychowawców. W ramach gwarantowanych świadczeń pacjenci mogą korzystać także z opieki lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki. Ośrodek jest również pod opieka duszpasterską.

Czym się kierujemy

W naszym Ośrodku kierujemy się podejściem humanistycznym. Co oznacza, że na pierwszym miejscu stawiamy dobro i potrzeby pacjenta. Relacja terapeutyczna stanowi centralny aspekt konieczny do wystąpienia zmiany u pacjenta. Dla nas najważniejszymi elementami dla procesu terapeutycznego są empatia, zrozumienie, autentyczność terapeuty, akceptacja, tolerancja i szacunek.

Nasz zespół

Joanna Szmurło
Joanna Szmurło Kierownik Ośrodka, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Kierownik Ośrodka, jestem magistrem pedagogiki, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień SP/0124/2006 (KBDSN). Siedemnaście lat pracowałam w Ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży, w tym kilka lat na stanowisku kierowniczym, zajmując się różnymi formami terapii, psychoterapii i psychoedukacji. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach. Moje doświadczenie terapeutyczne to praca zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. W pracy zawodowej łączę techniki terapeutyczne z szacunkiem do pacjenta i jego potrzeb.
W Ośrodku prowadzę terapię indywidualną i grupową, warsztaty rozwoju osobistego oraz psychoedukację w tematyce uzależnień.
Agnieszka Puszko
Agnieszka Puszko Magister pedagogiki, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Jestem magistrem pedagogiki, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 6 lat pracuje z ludźmi zajmując się psychoterapią i psychoedukacją jak również profilaktyką uzależnienia. Posiadam doświadczenie terapeutyczne w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi uzależnionymi od środków psychoaktywnych jak również rodzinami tych osób.
W Ośrodku prowadzę terapię indywidualną, grupową, zajęcia pscyho-edukacyjne, które pomogą Wam zrozumieć problem uzależnienia.
Joanna Połonowicz
Joanna Połonowicz Magister polityki społecznej, Instruktor Psychoterapi Uzależnień
Jestem magistrem polityki społecznej. Instruktorem Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Moje doświadczenie zawodowe to 3 letnia praca w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt oraz 2 letnia praca w ośrodku dla uzależnionej młodzieży.
W ośrodku zajmuję się prowadzeniem zajęć psycho-edukacyjnych z tematyki uzależnień, warsztatami z zakresu komunikacji, asertywności, radzeniem sobie ze stresem, złością.
Marian Kociuba
Marian Kociuba Specjalista Terapii Uzależnień
Jestem lekarzem, Specjalistą Terapii Uzależnień SP/0018/2002(KBDSN). Moje doświadczenie zawodowe to prawie 40 lat pracy z osobami uzależnionymi. Pracowałem w wielu placówkach leczniczych w tym w pierwszych ośrodkach Stowarzyszenia Monar i oddziałach psychiatrycznych. Kilkanaście lat pracowałam, jako kierownik w ośrodku dla uzależnionej młodzieży.
W ośrodku zajmuję się przyjęciami, wstępną diagnozą, motywowaniem do podjęcia leczenia oraz sprawuję opiekę medyczną nad podopiecznymi.
Ewa Mitrosz
Ewa Mitrosz Specjalistka Psychoterapii Uzależnień
Jestem magistrem pedagogiki, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ukończyłam studia podyplomowe z socjoterapii. Od 14 lat pracuję z młodzieżą, jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zdobyłam w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
W ośrodku prowadzę terapię grupową, indywidualną, zajęcia socjoterapeutyczne oraz trening zastępowania agresji.
Joanna Brzezińska
Joanna Brzezińska Psychoterapeuta, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Jestem magistrem psychologii, Psychoterapeutą Poznawczo – Behawioralym w procesie certyfikacji atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Doświadczenie zawodowe to współpraca z placówką uzależnień i współuzależnień. Prowadzę prywatny gabinet psychoterapii zaburzeń psychicznych w tym zaburzeń zachowania. Pracuję z pacjentami indywidualnie i grupowo.
W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową oraz zajęcia psychoedukacyjne. Wykonuję testy psychologiczne.
Maciej Maksymiuk
Maciej Maksymiuk Psycholog i Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień SP/1810/2017 (PARPA). Mam szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, zarówno dorosłymi jak również z młodzieżą. Jako interwent kryzysowy pracuję również z ludźmi na rozmaitych zakrętach życiowych. W Ośrodku zajmuję się indywidualną i grupową psychoterapią. Bardzo lubię pracę z emocjami, treningi radzenia sobie ze stresem i nieprzyjemnymi uczuciami. Bardzo lubię zajmować się technikami relaksacyjnymi. Chętnie motywuję ludzi do zdrowego trybu życia i uprawiania sportu.
Joanna Hryhorowicz
Joanna Hryhorowicz Magister Pedagogiki
Jestem magistrem pedagogiki. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczej dzieci jak i młodzieży. Przez okres studiów, byłam stypendystką w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie 'Droga” w placówce stacjonarnej jak i w placówce całodobowej. Wychowawca na koloniach terapeutycznych dla trudnej młodzieży. Od dwóch lat jestem wychowawcą w świetlicy szkolnej.
W ośrodku zajmuję się opieką wychowawczą. Prowadzę zajęcia kulinarne, na których prowadzę prelekcję z zakresu zdrowego żywienia połączone z praktyką. Prowadzę koło teatralne.
Ewelina Wysocka-Bach
Ewelina Wysocka-Bach Psychoterapeutka, Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Jestem psychoterapeutką, pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów". Pracuje pod stałym nadzorem superwizorów psychoanalitycznych. Moje doświadczenie zawodowe to m.in. praca w poradniach uzależnień i współuzależnień, ośrodku stacjonarnym z młodzieżą uzależnioną, oddziale dziennym leczenia nerwic. Pracuje z pacjentami psychoterapeutycznie indywidualnie i grupowo.
W ośrodku prowadzę grupę psychoterapeutyczną.
Dorota Bogdanowicz
Dorota Bogdanowicz Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Jestem pielęgniarką, specjalistką pielęgniarstwa onkologicznego. Od 28 lat pracuję w szpitalu a dodatkowo w ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży. Posiadam wysokie umiejętności z zakresu udzielania świadczeń medycznych. W ośrodku prowadzę dokumentację medyczną, wykonuje zlecenia lekarskie, odpowiadam za edukację zdrowotną. Jestem otwarta, komunikatywna i chętnie służę pomocą.
Nasz zespół terapeutyczny pododawany jest stałej superwizji.

Superwizor Piotr Bakuła – specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat PARPA, psychoterapeuta, członek Instytutu Analizy Grupowej, kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dorosłych, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Wykładowca CMPP MEN, MCPS, i wielu innych. Superwizor pracy terapeutycznej i pedagogicznej. Wykładowca Studium Terapii Uzależnień. Autor i współautor programów terapeutycznych i profilaktycznych w tym pierwszego w Polsce ambulatoryjnego programu terapii uzależnień dla osób używąjcych substancji psychoaktywnych. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmował się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Biegły sądowy i policyjny w zakresie substancji psychoaktywnych.