Zespół Ośrodka Psychoterapii Revenu

zaufanie... relacja... bliskość... otwartość... ciepło... dom... bezpieczeństwo... nadzieja... wiara... potrzeby... uwaga... szansa... zmiana...
Zespół Ośrodka Revenu

Zespół Ośrodka

Zespół Ośrodka Psychoterapii REVENU to wykwalifikowana i doświadczona kadra. W skład niej wchodzą osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w psychoterapii. Oferujemy naszym podopiecznym cały swój czas i uwagę, współpracujemy również z rodzinami podopiecznych, pomagamy zrozumieć emocje, reakcje na różne sytuacje życiowe, wychodzić z kryzysów, poznawać siebie, oglądać swoje trudności. Zapewniamy Cię, że Twój problem potraktujemy indywidualnie, profesjonalnie i dostosujemy narzędzia psychoterapeutyczne do Twoich potrzeb.

Nasz zespół znajduje się pod stała opieką i nadzorem superwizora.

Pacjenci ośrodka psychoterapii objęci są opieką lekarza psychiatry, psychologa, specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień, wychowawców oraz wolontariuszy. W ramach gwarantowanych świadczeń pacjenci mogą korzystać także z opieki lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki.

Czym się kierujemy

W naszym Ośrodku kierujemy się podejściem humanistycznym. Co oznacza, że na pierwszym miejscu stawiamy dobro i potrzeby pacjenta. Relacja terapeutyczna stanowi centralny aspekt konieczny do wystąpienia zmiany u pacjenta. Dla nas najważniejszymi elementami dla procesu terapeutycznego są empatia, zrozumienie, autentyczność terapeuty, akceptacja, tolerancja i szacunek.

Członkowie zespołu

Joanna Szmurło

Dyrektor Ośrodka, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Moje doświadczenie zawodowe to ponad dwadzieścia lat pracy terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi. Pomagam w odkrywaniu swoich uczuć, zasobów, potrzeb mocnych stron. Uważam, że w pracy terapeutycznej ważną rolę odgrywa zbudowanie zdrowej, bezpiecznej relacji. Wierzę, że człowiek może się zmienić w warunkach zrozumienia akceptacji i szacunku. Wierzę, że za każdym nieodpowiednim zachowaniem, niewłaściwą decyzją, złym wyborem stoi jakiś ból, cierpienie niezrozumienie. Staram się ten ból zrozumieć, zaopiekować, przeżyć. Prowadzę terapię indywidualną, grupową, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia oraz psychoedukacje.

Agnieszka Puszko

Agnieszka Puszko

Magister pedagogiki, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Od dziesięciu lat pracuje z ludźmi zajmując się psychoterapią i psychoedukacją jak również profilaktyką uzależnień zarówno z młodym jak i dorosłym człowiekiem. Bliskie mi jest ciepłe i życzliwe podejscie, zrozumienie W mojej pracy wsłuchuję się w uczucia i potrzeby drugiego człowieka, do każdego podchodzę z życzliwoscią, szacunkiem i zrozumieniem. Posiadam doświadczenie terapeutyczne w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi uzależnionymi jak również z rodzinami tych osób. W ośrodku prowadzę terapie indywidualną grupową zajęcia psychoedukacyjne, które pomogają  zrozumieć problem uzależnienia

Joanna Połonowicz

Krzysztof Zaniewski

Nauczyciel, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Moje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując jako nauczyciel w szkołach ogólnokształcących i integracyjnych gdzie prowadziłem zajęcia muzyczne, socjoterapeutyczne, z choreoterapii oraz Treningi Umiejętności Społecznych.
Obecnie uzupełniam swoje wykształcenie na magisterskich studiach z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Szkolę się również w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W swojej pracy wykorzystuję muzykoterapię i proces grupowy. Terapeutycznie pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Nadal pracuję w szkole.
Jestem również autorem artykułów psychoedukacyjnych i filozoficznych dla portalu holistic.news oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Od 2023 roku pracuję w Ośrodku Revenu, gdzie prowadzę zajęcia i warsztaty grupowe oraz psychoedukacyjne.

W mojej pracy w Ośrodku pomaga mi moja wierna towarzyszka, labradorka Izolda, która jest dla mnie przykładem bezwarunkowej miłości. Prywatnie jestem również wielkim miłośnikiem muzyki, a w szczególności – Ryszarda Wagnera.

Marian Kociuba

Marian Kociuba

Specjalista Terapii Uzależnień

Jestem lekarzem, Specjalistą Terapii Uzależnień SP/0018/2002(KBDSN). Moje doświadczenie zawodowe to prawie 40 lat pracy z osobami uzależnionymi. Pracowałem w wielu placówkach leczniczych w tym w pierwszych ośrodkach Stowarzyszenia Monar i oddziałach psychiatrycznych. Kilkanaście lat pracowałam, jako kierownik w ośrodku dla uzależnionej młodzieży. W ośrodku zajmuję się przyjęciami, wstępną diagnozą, motywowaniem do podjęcia leczenia oraz sprawuję opiekę medyczną nad podopiecznymi.

Maciej Maksymiuk

Maciej Maksymiuk

Psycholog i Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień SP/1810/2017 (PARPA). Mam szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, zarówno dorosłymi jak również z młodzieżą. Jako interwent kryzysowy pracuję również z ludźmi na rozmaitych zakrętach życiowych. W Ośrodku zajmuję się indywidualną i grupową psychoterapią. Bardzo lubię pracę z emocjami, treningi radzenia sobie ze stresem i nieprzyjemnymi uczuciami. Bardzo lubię zajmować się technikami relaksacyjnymi. Chętnie motywuję ludzi do zdrowego trybu życia i uprawiania sportu.

Zoltan Jobbagy

Zoltan Jobbagy

Terapeuta

Jestem absolwentem Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Mam wieloletnie doświadczenie trenerskie z zakresu komunikacji interpersonalnej. W Ośrodku Psychoterapii Revenu pracuję od 2021 r. Zajmuję się prowadzeniem grup psychoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, integracyjnych oraz warsztatów rozwojowych opartych o założenia Mindfulness i zajęcia oddechowe. W procesie terapii najważniejsze jest dla mnie tworzenie relacji oraz podążanie za Pacjentem w celu poprawy jakości Jego życia. Wierzę, że szacunek, rozumienie oraz życzliwe towarzyszenie pomaga pacjentowi zdrowieć i budować nową, bezpieczną rzeczywistość.

Zoltan Jobbagy

Joanna Biegańska

Wychowawca

Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Jestem pedagogiem resocjalizacji. Moje doświadczanie i wnikliwa obserwacja świata wzbudza we mnie potrzebę rozprzestrzeniania wśród ludzi życzliwego, ciepłego, pełnego akceptacji i szacunku podejścia.

W pracy zawodowej w pełni świadomie wykorzystuję swoją autentyczność, otwartość, empatię, samoświadomość i dojrzałość emocjonalną.

Wierzę, że w każdym człowieku tkwi wyjątkowość i potencjał. Jestem głęboko przekonana, że tworzenie sprzyjających, bezpiecznych warunków jak również podążanie za podopiecznym pomaga w przygotowaniu do funkcjonowania w społeczeństwie.

Emilia Malinowska

Emilia Malinowska

Wychowawca

Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej. Od 2015 roku pracuje z młodzieżą  niedostosowaną społecznie. Zajmuję się  przygotowaniem wychowanków do życia zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawami społecznymi. W pracy z młodym człowiekiem wykorzystuję metody twórczej resocjalizacji tzn. MTR i plastykę.

Lubię słuchać, rozmawiać, towarzyszyć. W Ośrodku Revenu pracuje jako wychowawca, ucząc się pracy psychoterapeutycznej.

Barbara Żukowska

Barbara Żukowska

Superwizor, psycholog, psychoterapeuta

Od 1992 roku prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz superwizję w podejściu psychodynamicznym. Współzałożycielka i kierownik Pracowni Integra.

W dorobku zawodowym ma m.in. doświadczenie wyniesione z pracy w: Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, w świetlicy terapeutycznej (aktualnie – Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi), w NP. ZOZ psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży Anima (w Białymstoku). Od 1997 roku prowadzi własną praktykę w zakresie psychoterapii. Była również osiem lat biegłym sądowym w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku. W kolegium prowadziła warsztaty dotyczące umiejętności interpersonalnych. Prowadziła także ćwiczenia i wykłady z psychoterapii, a także psychologiczne warsztaty w AWSD w Białymstoku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.