O Nas

zaufanie... relacja... bliskość... otwartość... ciepło... dom... bezpieczeństwo... nadzieja... wiara... potrzeby... uwaga... szansa... zmiana...
Zespół Ośrodka Revenu

Kim jesteśmy

Jesteśmy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem. W skład naszej kadry wchodzą osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w psychoterapii. Oferujemy naszym podopiecznym cały swój czas i uwagę, współpracujemy również z rodzinami podopiecznych, pomagamy zrozumieć emocje, reakcje na różne sytuacje życiowe, wychodzić z kryzysów, poznawać siebie, oglądać swoje trudności. Zapewniamy Cię, że Twój problem potraktujemy indywidualnie, profesjonalnie i dostosujemy narzędzia psychoterapeutyczne do Twoich potrzeb.

Pacjenci ośrodka objęci są opieką lekarza psychiatry, psychologa, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, wychowawców oraz wolontariuszy. W ramach gwarantowanych świadczeń pacjenci mogą korzystać także z opieki lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki.

Czym się kierujemy

W naszym Ośrodku kierujemy się podejściem humanistycznym. Co oznacza, że na pierwszym miejscu stawiamy dobro i potrzeby pacjenta. Relacja terapeutyczna stanowi centralny aspekt konieczny do wystąpienia zmiany u pacjenta. Dla nas najważniejszymi elementami dla procesu terapeutycznego są empatia, zrozumienie, autentyczność terapeuty, akceptacja, tolerancja i szacunek.

Nasz zespół

Joanna Szmurło
Joanna Szmurło Dyrektor Ośrodka, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Dyrektor Ośrodka, jestem magistrem pedagogiki, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień SP/0124/2006 (KBDSN). Siedemnaście lat pracowałam w Ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży, w tym kilka lat na stanowisku kierowniczym, zajmując się różnymi formami terapii, psychoterapii i psychoedukacji. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach. Moje doświadczenie terapeutyczne to praca zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. W pracy zawodowej łączę techniki terapeutyczne z szacunkiem do pacjenta i jego potrzeb.
W Ośrodku prowadzę terapię indywidualną i grupową, warsztaty rozwoju osobistego oraz psychoedukację w tematyce uzależnień.
Agnieszka Puszko
Agnieszka Puszko Magister pedagogiki, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Jestem magistrem pedagogiki, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 6 lat pracuje z ludźmi zajmując się psychoterapią i psychoedukacją jak również profilaktyką uzależnienia. Posiadam doświadczenie terapeutyczne w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi uzależnionymi od środków psychoaktywnych jak również rodzinami tych osób.
W Ośrodku prowadzę terapię indywidualną, grupową, zajęcia pscyho-edukacyjne, które pomogą Wam zrozumieć problem uzależnienia.
Joanna Połonowicz
Joanna Połonowicz Magister polityki społecznej, Instruktor Psychoterapi Uzależnień
Jestem magistrem polityki społecznej. Instruktorem Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Moje doświadczenie zawodowe to 3 letnia praca w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt oraz 2 letnia praca w ośrodku dla uzależnionej młodzieży.
W ośrodku zajmuję się prowadzeniem zajęć psycho-edukacyjnych z tematyki uzależnień, warsztatami z zakresu komunikacji, asertywności, radzeniem sobie ze stresem, złością.
Marian Kociuba
Marian Kociuba Specjalista Terapii Uzależnień
Jestem lekarzem, Specjalistą Terapii Uzależnień SP/0018/2002(KBDSN). Moje doświadczenie zawodowe to prawie 40 lat pracy z osobami uzależnionymi. Pracowałem w wielu placówkach leczniczych w tym w pierwszych ośrodkach Stowarzyszenia Monar i oddziałach psychiatrycznych. Kilkanaście lat pracowałam, jako kierownik w ośrodku dla uzależnionej młodzieży.
W ośrodku zajmuję się przyjęciami, wstępną diagnozą, motywowaniem do podjęcia leczenia oraz sprawuję opiekę medyczną nad podopiecznymi.
Maciej Maksymiuk
Maciej Maksymiuk Psycholog i Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień SP/1810/2017 (PARPA). Mam szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, zarówno dorosłymi jak również z młodzieżą. Jako interwent kryzysowy pracuję również z ludźmi na rozmaitych zakrętach życiowych. W Ośrodku zajmuję się indywidualną i grupową psychoterapią. Bardzo lubię pracę z emocjami, treningi radzenia sobie ze stresem i nieprzyjemnymi uczuciami. Bardzo lubię zajmować się technikami relaksacyjnymi. Chętnie motywuję ludzi do zdrowego trybu życia i uprawiania sportu.
Dorota Bogdanowicz
Dorota Bogdanowicz Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Jestem pielęgniarką, specjalistką pielęgniarstwa onkologicznego. Od 28 lat pracuję w szpitalu a dodatkowo w ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży. Posiadam wysokie umiejętności z zakresu udzielania świadczeń medycznych. W ośrodku prowadzę dokumentację medyczną, wykonuje zlecenia lekarskie, odpowiadam za edukację zdrowotną. Jestem otwarta, komunikatywna i chętnie służę pomocą.
Krzysztof Jóźwik
Krzysztof Jóźwik Instruktor Terapii Uzależnień
Jestem Instruktorem Terapii Uzależnień I/0019/2003 S.P.N. i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 30 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Doświadczenie zawodowe nabywałem głownie podczas pracy w Ośrodkach stacjonarnych. Pracuje zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą. W pracy psychoterapeutycznej kieruje się dobrem drugiego człowieka. Pracuje w nurcie humanistycznym, co oznacza, że najważniejsza jest dla mnie relacja i na tym opieram proces psychoterapeutyczny. W Ośrodku prowadzę zajęcia psycho-edukacyjne, warsztaty dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami, pomagam w organizacji Naszym podopiecznym czasu wolnego poprzez wycieczki, sport i inne formy aktywności.
Anna Jasieńczuk
Anna Jasieńczuk Specjalista Terapii Uzależnień
Jestem absolwentką psychologii SWPS w Warszawie, magistrem biologii, Specjalistą Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Moje doświadczenie zawodowe w obszarze uzależnień to 2-letnia praca z młodzieżą i młodym dorosłym. Bardzo bliskie jest mi podejście humanistyczne, podążanie za pacjentem, jego potrzeby, praca na zasobach i relacja. W Ośrodku zajmuję się prowadzeniem psychoterapii grupowej, psychoterapii indywidualnej, prowadzę warsztaty, a także zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania Naszych podopiecznych.
Nasz zespół terapeutyczny pododawany jest stałej superwizji.

Superwizor Piotr Bakuła – specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat PARPA, psychoterapeuta, członek Instytutu Analizy Grupowej, kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dorosłych, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Wykładowca CMPP MEN, MCPS, i wielu innych. Superwizor pracy terapeutycznej i pedagogicznej. Wykładowca Studium Terapii Uzależnień. Autor i współautor programów terapeutycznych i profilaktycznych w tym pierwszego w Polsce ambulatoryjnego programu terapii uzależnień dla osób używąjcych substancji psychoaktywnych. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmował się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Biegły sądowy i policyjny w zakresie substancji psychoaktywnych.