Zespół Ośrodka Psychoterapii Revenu

zaufanie... relacja... bliskość... otwartość... ciepło... dom... bezpieczeństwo... nadzieja... wiara... potrzeby... uwaga... szansa... zmiana...
Zespół Ośrodka Revenu

Zespół Ośrodka

Zespól Ośrodka Psychoterapii REVENU to wykfalifikowana i doświadczona kadra. W skład niej wchodzą osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w psychoterapii. Oferujemy naszym podopiecznym cały swój czas i uwagę, współpracujemy również z rodzinami podopiecznych, pomagamy zrozumieć emocje, reakcje na różne sytuacje życiowe, wychodzić z kryzysów, poznawać siebie, oglądać swoje trudności. Zapewniamy Cię, że Twój problem potraktujemy indywidualnie, profesjonalnie i dostosujemy narzędzia psychoterapeutyczne do Twoich potrzeb.

Nasz zespół znajduje się pod stała opieką i nadzorem superwizora.

Pacjenci ośrodka psychoterapii objęci są opieką lekarza psychiatry, psychologa, specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień, wychowawców oraz wolontariuszy. W ramach gwarantowanych świadczeń pacjenci mogą korzystać także z opieki lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki.

Czym się kierujemy

W naszym Ośrodku kierujemy się podejściem humanistycznym. Co oznacza, że na pierwszym miejscu stawiamy dobro i potrzeby pacjenta. Relacja terapeutyczna stanowi centralny aspekt konieczny do wystąpienia zmiany u pacjenta. Dla nas najważniejszymi elementami dla procesu terapeutycznego są empatia, zrozumienie, autentyczność terapeuty, akceptacja, tolerancja i szacunek.

Członkowie zespołu

Joanna Szmurło

Dyrektor Ośrodka, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Moje doświadczenie zawodowe to ponad dwadzieścia lat pracy terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi. Pomagam w odkrywaniu swoich uczuć, zasobów, potrzeb mocnych stron. Uważam, że w pracy terapeutycznej ważną rolę odgrywa zbudowanie zdrowej, bezpiecznej relacji. Wierzę, że człowiek może się zmienić w warunkach zrozumienia akceptacji i szacunku. Wierzę, że za każdym nieodpowiednim zachowaniem, niewłaściwą decyzją, złym wyborem stoi jakiś ból, cierpienie niezrozumienie. Staram się ten ból zrozumieć, zaopiekować, przeżyć. Prowadzę terapię indywidualną, grupową, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia oraz psychoedukacje.

Agnieszka Puszko

Agnieszka Puszko

Magister pedagogiki, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Od dziesięciu lat pracuje z ludźmi zajmując się psychoterapią i psychoedukacją jak również profilaktyką uzależnień zarówno z młodym jak i dorosłym człowiekiem. Bliskie mi jest ciepłe i życzliwe podejscie, zrozumienie W mojej pracy wsłuchuję się w uczucia i potrzeby drugiego człowieka, do każdego podchodzę z życzliwoscią, szacunkiem i zrozumieniem. Posiadam doświadczenie terapeutyczne w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi uzależnionymi jak również z rodzinami tych osób. W ośrodku prowadzę terapie indywidualną grupową zajęcia psychoedukacyjne, które pomogają  zrozumieć problem uzależnienia

Joanna Połonowicz

Joanna Połonowicz

Magister polityki społecznej, Instruktor Psychoterapii Uzależnień

Jestem magistrem polityki społecznej. Terapeutą Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2012 roku pracuje z młodzieżą, która boryka się z różnymi problemami związanymi z etapem adolescencji. Moje doświadczenie zawodowe to praca w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt oraz w ośrodku dla uzależnionej młodzieży. Od 2017 roku pracuję w Ośrodku Psychoterapii Revenu. Zajmuję się prowadzeniem zajęć psycho-edukacyjnych z tematyki uzależnień, warsztatami z zakresu komunikacji, asertywności, radzeniem sobie ze stresem, złością. W procesie terapii stawiam przede wszystkim na relację terapeutyczną i bazuję na zasobach Pacjentów, a nie na ich ograniczeniach.

Marian Kociuba

Marian Kociuba

Specjalista Terapii Uzależnień

Jestem lekarzem, Specjalistą Terapii Uzależnień SP/0018/2002(KBDSN). Moje doświadczenie zawodowe to prawie 40 lat pracy z osobami uzależnionymi. Pracowałem w wielu placówkach leczniczych w tym w pierwszych ośrodkach Stowarzyszenia Monar i oddziałach psychiatrycznych. Kilkanaście lat pracowałam, jako kierownik w ośrodku dla uzależnionej młodzieży. W ośrodku zajmuję się przyjęciami, wstępną diagnozą, motywowaniem do podjęcia leczenia oraz sprawuję opiekę medyczną nad podopiecznymi.

Maciej Maksymiuk

Maciej Maksymiuk

Psycholog i Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień SP/1810/2017 (PARPA). Mam szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, zarówno dorosłymi jak również z młodzieżą. Jako interwent kryzysowy pracuję również z ludźmi na rozmaitych zakrętach życiowych. W Ośrodku zajmuję się indywidualną i grupową psychoterapią. Bardzo lubię pracę z emocjami, treningi radzenia sobie ze stresem i nieprzyjemnymi uczuciami. Bardzo lubię zajmować się technikami relaksacyjnymi. Chętnie motywuję ludzi do zdrowego trybu życia i uprawiania sportu.

Zoltan Jobbagy

Zoltan Jobbagy

Terapeuta

Jestem absolwentem Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Mam wieloletnie doświadczenie trenerskie z zakresu komunikacji interpersonalnej. W Ośrodku Psychoterapii Revenu pracuję od 2021 r. Zajmuję się prowadzeniem grup psychoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, integracyjnych oraz warsztatów rozwojowych opartych o założenia Mindfulness i zajęcia oddechowe. W procesie terapii najważniejsze jest dla mnie tworzenie relacji oraz podążanie za Pacjentem w celu poprawy jakości Jego życia. Wierzę, że szacunek, rozumienie oraz życzliwe towarzyszenie pomaga pacjentowi zdrowieć i budować nową, bezpieczną rzeczywistość.

Anna Gorzowska

Anna Gorzowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem (specjalność psychologia kliniczna) – absolwentką Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 4,5 letniego podyplomowego kursu psychoterapii z dominującym podejściem psychodynamicznym i systemowym, pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego. Równolegle uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach, dzięki którym stale podnoszę swoje kompetencje (obecnie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży oraz Psychotraumatologia). Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową, psychoedukację, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W swojej praktyce terapeutycznej wykorzystuję psychodramę, dzięki której pacjent ma szansę doświadczyć różnorodności stanów, sposobów bycia i uzyskać nową świadomość siebie, innych i świata. Niezwykle ważna jest dla mnie relacja z drugim człowiekiem, a także pomoc i towarzyszenie mu w procesie odkrywania jego wartości, potrzeb, zasobów oraz wspólne oglądanie pojawiających się przy tym emocji. W mojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej psychologa/psychoterapeuty.

Dorota Bogdanowicz

Dorota Bogdanowicz

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Jestem pielęgniarką, specjalistką pielęgniarstwa onkologicznego. Od 28 lat pracuję w szpitalu a dodatkowo w ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży. Posiadam wysokie umiejętności z zakresu udzielania świadczeń medycznych. W ośrodku prowadzę dokumentację medyczną, wykonuje zlecenia lekarskie, odpowiadam za edukację zdrowotną. Jestem otwarta, komunikatywna i chętnie służę pomocą.