Czym jest uzależnienie behawioralne?

Terminem „uzależnienia behawioralne” czy „uzależnienia od czynności” określane są zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Do takich zachowań należy zaburzenie uprawiania hazardu, jak również szeroki wachlarz zachowań wykonywanych w sposób kompulsywny: związanych z Internetem i grami z zakupami, z ćwiczeniami. Tego typu zachowania, mimo że dotyczą czynności regularnych (przystosowawczych), stają się kompulsywne, co oznacza, że bardzo trudno jest nad nimi zapanować i prowadzą one do negatywnych konsekwencji dla danej osoby i jej otoczenia. Celem tych zachowań, wykonywanych w sposób patologiczny, jest nie tyle uzyskanie przyjemności, co złagodzenie złego samopoczucia, obniżonej samooceny, ponurego nastroju.

Do takich zachowań należą:

Uzależnienie od zakupów

Zaburzenie uprawiania hazardu

Uzależnienie od internetu i gier

Nałogowe ćwiczenia fizyczne