Czym jest psychoterapia?

Jest metodą, która służy do usunięcia cierpienia wynikającego z objawów i przykrych stanów emocjonalnych, z niemożliwości wpływania na własne życie.

Jest procesem, w którym stosowane przez terapeutę oddziaływania prowadzą do wywołania w pacjencie takich stanów, które pozwolą mu odzyskać zrozumienie własnych przeżyć i uwolnienie się od nich, oraz zrozumieć przyczyny własnych nieskutecznych zachowań i nauczyć się kontroli nad własnym życiem.