Metody Psychoterapii

Metody psychoterapii stosowane w Ośrodku Psychoterapii uzależnień, zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania REVENU.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to budowanie relacji terapeutycznej z podopiecznym, opartym na wzajemnym szacunku, akceptacji, rozumieniu. Jedna z podstawowych form psychoterapii, jest to bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. W rozmowie nie biorą udziału osoby trzecie. Kontakt jest oparty na relacji psychoterapeutycznej. Sesja indywidualna trwa przeważnie 50 minut i odbywa się 1-2 razy w tygodniu.
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Daje możliwość emocjonalnego wsparcia, aby jej członkowie mogli realizować swoje zadania i indywidualne potrzeby. Charakteryzuje się tym, że podopieczny ma możliwość korzystania nie tylko z pomocy psychoterapeuty, ale także z grupy psychoterapeutycznej. Może uzyskać wsparcie od grupy oraz informacje na temat swojego funkcjonowania czy zachowania. Grupę psychoterapeutyczną przeważnie prowadzi jeden lub dwóch terapeutów.

W naszym Ośrodku psychoterapeutycznym

W naszym ośrodku psychoterapii uzależnień i zaburzeń emocjonalnych tworzymy grupę osób, które wspólnie dzielą się swoim doświadczeniem, wzajemnie się od siebie uczą, pokonują trudności. Każdy z uczestników może na bieżąco dzielić się z innymi, tym co czuję, pytać lub prosić o wsparcie. Służą do tego ustrukturalizowane spotkania określane w języku psychoterapeutów „społecznościami”.

Społeczność omówienia

Daje możliwość analizy, wglądu i podsumowania każdego tygodnia pobytu.

Społeczność funkcyjna

Cykliczne spotkania, na których podopieczni omawiają wybrane przez siebie funkcje wynikające z życia w społeczności.

Społeczność nieplanowa

Daje możliwość nieplanowanego spotkania z grupą w celu rozwiązywania bieżących sytuacji kryzysowych.

Społeczność zwykła

Omawianie codziennych spraw, trudności i radości dnia codziennego.

Poradnictwo psychologiczne

Podopieczny ma możliwość rozmowy z psychologiem na temat bieżących spraw.
Poradnictwo jest formą pomocy kierowaną do ludzi znajdujących się w sytuacji kryzysu lub przeżywających trudności przystosowawcze bądź inne problemy wynikające z aktualnej sytuacji życiowej. Celem poradnictwa jest współpraca nad znalezieniem problemu oraz satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania. Dzieje się to w krótkim czasie, podczas kilku spotkań.
Poradnictwo psychologiczne
Trening umiejętności

Trening umiejętności psychospołecznych

Zajęcia te mają na celu zdobywanie lub doskonalenie dodatkowych umiejętności tj. komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem itp. A także nauka praktycznych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Zajęcia

Zajęcia psychoterapeutyczne podopiecznych

Indywidualnie opracowywane i ustalane z psychoterapeutą prowadzącym.

Zajęcia psycho-edukacyjne

Zajęcia, na których podopieczni uzyskują wiedzę na temat objawów, strat, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękiem, rozpoznawaniem potrzeb, budowaniem granic, dbaniem o siebie.