Cele psychoterapii uzależnień

Prywatny Ośrodek Psychoterapii

Kiedy w życiu pojawia się trudność, z którą ciężko poradzić sobie samodzielnie, warto poprosić o pomoc kogoś, kto pokaże nam jaśniejszą stronę życia i sprawi, że codzienne problemy przestaną być górą nie do pokonania. Samotna walka z uzależnieniami, depresją, stanami lękowymi czy innymi trudnościami, zaburzeniami nie przynosi takich samych efektów jak ta toczona wspólnie z grupą. Dzięki kilku osobom, które wspierają osobę borykającą się z różnego rodzaju problemami i każdego dnia stawiają czoło słabościom, rodzi się więź, a także motywacja, która sprawia, że wyjście na prostą drogę jest łatwiejsze. Psychoterapia uzależnień, zaburzeń emocjonalnych to nie tylko obowiązek, jaki ma Ośrodek Revenu. To przede wszystkim chęć pomocy tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Wydostanie się z objęć nałogu, depresji i stawienie mu czoła jest najlepszą nagrodą, jaką możemy dostać. Uśmiech, radość i chęci do życia osoby, która niegdyś była uzależniona to prawdziwe spełnienie, do którego dążymy.

Psychoterapia- dla kogo?

Ośrodek Psychoterapii Revenu przewiduje przyjęcie 8 osób. Znajdzie się miejsce zarówno dla dziewcząt jak i chłopców, którzy mieszczą się w przedziale wiekowym od 16 do 26 roku życia. Każda osoba, która chce zostać przyjęta na psychoterapię uzależnień, zaburzeń emocjonalnych bądź zaburzeń zachowania musi wyrazić pisemną chęć podjęcia leczenia, a następnie przechodzi ( jeśli jest to konieczne) detoksykację, czyli odtrucie. Przyjęcie osoby powyżej 18 roku życia na terapię uzależnień bądź innych zaburzeń opiera się na dwóch warunkach. Aby Młody Dorosły mógł w pełni uczestniczyć w psychoterapii należy wykazać, iż pozostaje on w domu pierwotnym i nie jest usamodzielniony. Ze względu na rodzinny charakter Ośrodka Psychoterapii Zaburzeń Revenu każdy nasz podopieczny czuje się jak w swoim własnym domu. Każdą przyjętą osobę traktujemy z ogromnym szacunkiem, miłością i wsparciem, dzięki czemu ona sama pozwala nam się zaopiekować jej emocjami i negatywnymi odczuciami. W początkowej fazie przyjęcia tworzymy małe grupki, które umożliwiają lepsze „otworzenie się” i zbudowanie trwałych więzi z pozostałymi członkami.

Z czym sobie radzimy?

Psychoterapia, jaką oferuje nasz Ośrodek pozwala się uporać z takimi problemami jak szkodliwe używanie substancji, depresja, zaburzenia zachowania, rozwoju emocjonalnego, odżywiania, osobowości, nawyków i popędów, opozycyjno-buntownicze myśli samobójcze, próby samobójcze, kryzysy rozwojowe, adaptacyjne, problemy z rówieśnikami, izolacją, osamotnieniem, traumy, doświadczenie cyberprzemocy, niedojrzałość emocjonalna, problemy rodzinne, konsekwencje rozwodu rodziców, problemy z samooceną, brak akceptacji grupy rówieśniczej, problemy z agresją, zachowania przemocowe, samookaleczenia, a także wiele innych. Leczenie uzależnień wcale nie musi być trudne i niemożliwe. Dzięki odpowiedniej pomocy pokonanie problemu nie do przejścia staje się łatwe, aby jednak w pełni zniwelować problem i stać się „nowym człowiekiem” niezbędne jest wsparcie rodziny, jak i całej grupy.

Psychoterapia indywidualna

Nasze główne cele psychoterapii

Jak w każdym ośrodki, który zajmuje się profesjonalnym leczeniem uzależnień, tak i u nas najważniejszym celem jest zobaczenie, że osoba, której pomagamy uporała się ze swoimi problemami i może z radością patrzeć na dalszą drogę życia. Dzięki ustaleniu norm grupowych każdy nasz podopieczny ma swoje miejsce, które wiąże się z posiadaniem praw i obowiązków. Dzięki czemu czuje, że jest prawdziwą częścią grupy, od której wiele zależy. Dzięki funkcjonowaniu w niewielkich grupach pracujemy nad poprawą społecznego i emocjonalnego funkcjonowania młodzieży. Częsta rozmowa zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi sprawia, że osoba objęta terapią uzależnień zmienia swoje zachowania i przygląda się tym samym sprawom z zupełnie nowej perspektywy.

Za każdą agresywną sytuacją stoi jakaś przyczyna. Dzięki systemowi odreagowania złości pozbywamy się negatywnych emocji, a analiza przyczyn nieodpowiedniego zachowania pozwala na skuteczne eliminowanie niesprzyjających czynników. Nasz Ośrodek posiada także rewelacyjne metody radzenia sobie z przemocą. Udowadniamy młodym ludziom, że na przemoc istnieje inne skuteczne lekarstwo, niż jej odwzajemnienie. Wspieramy pozytywne nastawienie i ułatwiamy rozwiązywanie konfliktów. Zwiększamy świadomość uczuciową każdej osoby objętej leczeniem uzależnień. Pokazujemy, że z łatwością można rozwiązywać problemy emocjonalne i dostrzegać potrzeby nie tylko swoje, ale także drugiego człowieka.

Terapia odbywająca się w małej grupie umożliwia tworzenie trwałych więzi, a także pomaga w lepszym odczytywaniu potrzeb innych i akceptowaniu odmienności. Dla nas nie jest ważne czy osoba, która decyduje się na udział w naszej terapii uzależnień posiada pewne cechy, oddzielające ją od „szarego tła”. Akceptujemy wszystkich i wszystko i tego też uczymy naszych podopiecznych.

Młodzi ludzie nadużywający substancji psychoaktywnych bardzo często nie zdają sobie sprawy, jakie to niesie za sobą konsekwencje. Leczenie uzależnień pomaga lepiej zrozumieć czym w zasadzie jest ten „niegroźny dodatek do dobrej zabawy” i jakie opłakane skutki może przynieść w przyszłości. Nasz Ośrodek uczy podopiecznych asertywności, skutecznego odmawiania, kiedy ktoś oferuje im daną substancję psychoaktywną, a także udowadnia, że zabawa może być równie dobra bez żadnych dodatków. Takie działania przekładają się na poprawę stanu zdrowia u naszych podopiecznych i zwiększenia poziomu wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, które są niezwykle szkodliwe.

Zaufanie, wsparcie, pomoc

Psychoterapia uzależnień jest procesem wymagającym ogromnego wsparcia zarówno od osób na nią uczęszczających, jak i od ich rodziców. Dzięki wspólnej pracy można osiągnąć zadowalające efekty i cieszyć się nowym „startem” a przeszłość oddzielić grubą kreską. W Naszym Ośrodku nikogo nie oceniamy, nie piętnujemy i nie skreślamy. Wykazujemy zrozumienie i bierzemy pod swoje skrzydła każdego, kto potrzebuje naszej pomocy. Dzięki takim działaniom wszyscy razem współpracujemy tu jak jedna wielka rodzina.

Formy pracy:

Diagnoza psychologiczna

Wyrównywanie różnego rodzaju deficytów dotyczących funkcjonowania psychospołecznego

Tworzenie indywidualnego planu pracy terapeutycznej

Praca nad wyłonionymi problemami