Metody Terapii

Psychoterapia indywidualna

Budowanie relacji terapeutycznej z podopiecznym, opartym na wzajemnym szacunku, akceptacji, rozumieniu. (Jedna z podstawowych form terapii, jest to bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. W rozmowie nie biorą udziału osoby trzecie. Kontakt jest oparty na relacji terapeutycznej. Sesja indywidualna trwa przeważnie 50 minut i odbywa się 1-2 razy w tygodniu, regularnie o tej samej porze)

Psychoterapia grupowa

Daje możliwość emocjonalnego wsparcia, aby jej członkowie mogli realizować swoje zadania i indywidualne potrzeby. (Charakteryzuje się tym, że podopieczny ma możliwość korzystania nie tylko z pomocy terapeuty, ale także z grupy terapeutycznej. Może uzyskać wsparcie od grupy oraz informacje na temat swojego funkcjonowania czy zachowania. Grupę terapeutyczną przeważnie prowadzi jeden lub dwóch terapeutów).

W naszym Ośrodku terapeutycznym

W naszym ośrodku terapii uzależnień tworzymy grupę osób, które wspólnie dzielą się swoim doświadczeniem, wzajemnie się od siebie uczą, pokonują trudności. Każdy z uczestników może na bieżąco dzielić się z innymi, tym co czuję, pytać lub prosić o wsparcie. Służą do tego ustrukturalizowane spotkania określane w języku terapeutów „społecznościami”.

Społeczność omówienia

Daje możliwość analizy, wglądu i podsumowania każdego tygodnia pobytu.

Społeczność funkcyjna

Cykliczne spotkania, na których podopieczni omawiają wybrane przez siebie funkcje wynikające z życia w społeczności.

Społeczność nieplanowa

Daje możliwość nieplanowanego spotkania z grupą w celu rozwiązywania bieżących sytuacji kryzysowych.

Społeczność zwykła

Omawianie codziennych spraw, trudności i radości dnia codziennego.

Poradnictwo psychologiczne

Podopieczny ma możliwość rozmowy z psychologiem na temat bieżących spraw.
(Jest formą pomocy kierowaną do ludzi znajdujących się w sytuacji kryzysu lub przeżywających trudności przystosowawcze bądź inne problemy wynikające z aktualnej sytuacji życiowej. Celem poradnictwa jest współpraca nad znalezieniem problemu oraz satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania. Dzieje się to w krótkim czasie, podczas kilku spotkań)

Trening umiejętności psychospołecznych

Zajęcia te mają na celu zdobywanie lub doskonalenie dodatkowych umiejętności tj. komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem itp. A także nauka praktycznych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Zajęcia

Zajęcia terapeutyczne podopiecznych

Indywidualnie opracowywane i ustalane z terapeutą prowadzącym.

Zajęcia psycho-edukacyjne

Zajęcia, na których podopieczni uzyskują wiedzę na temat objawów, strat, mechanizmów związanych z uzależnieniem.