Test przesiewowy

1. Pierwszy raz zażyłam(em) jakiś narkotyk (marihuanę, haszysz, exstasy, LDS, amfetaminę, kokainę, heroinę):

a) 5 lub więcej lat temu
b) około 3 lat temu
c) około roku temu
d) kilka miesięcy temu

2. Po raz ostatni zażyłam(em) jakiś narkotyk:

a) wczoraj
b) kilka dni temu
c) około 10 dni temu
d) około miesiąca temu
e) około rok temu

3.Narkotyki zażywałam(em) w taki sposób, że:

a) brałam/em je codziennie przez okres miesiąca
b) brałam/em je codziennie przez okres tygodnia
c) brałam/em je kilka razy w tygodniu
d) brałam/em je tylko w weekendy
e) brałam/em je nie częściej niż raz w miesiącu
f) brałam/em je rzadziej niż raz na miesiąc

4. Moje doświadczenia z alkoholem są takie, że:

a) często upijałam/em się tracąc przytomność
b) piłam/em codziennie
c) piłam/em dużo przy różnych okazjach
d) od czasu do czasu piłam/em umiarkowanie
e) piłam/em bardzo rzadko

5. W związku z braniem narkotyków weszłam/wszedłem w kolizję z prawem:

a) byłam/em aresztowana/y
b) mam sprawę karną w sądzie
c) byłam/em przesłuchiwana/y przez policją
d) byłam/em zatrzymana/y przez policję

6. Wśród moich znajomych są osoby:

a) wyłącznie takie, które biorą narkotyki
b) moi najbliżsi przyjaciele używają narkotyków
c) większość moich znajomych bierze narkotyki
d) przebywam z osobami, z których część używa, a część nie używa narkotyków
e) większość moich znajomych nie bierze narkotyków

7. Jeśli chodzi o mnie, to:

a) miałam/em ogromną i nieprzepartą chęć wzięcia ponownie narkotyku, gdy od ostatniego razu minęło kilka dni
b) przeżywałam/em silny niepokój, kiedy zabrakło narkotyku
c) natarczywie powracały do mnie myśli o braniu
d) czasami miałam/em chęć wziąć narkotyk, a czasami nie

8. Narkotyki brałam/em w taki sposób, że:

a) przyjmowałam/em je dożylnie
b) nigdy nie brałam/em dożylnie lecz w inny sposób
c) brałam/em heroinę wielokrotnie
d) wziełam/wziąłem heroinę mniej niż 10 razy
e) nigdy nie brałam/em heroiny, lecz inne narkotyki

9. Aby zdobyć pieniądze na narkotyki:

a) kradłam/em pieniądze z domu
b) wynosiłam/em wartościowe przedmioty z domu i sprzedawałem
c) dokonywałam/em kradziezy i napadów poza domem
d) oddawałam/em się prostytucji
e) handlowałam/em narkotykami
f) pożyczałam/em i wyłudzałam/em pieniądze na narkotyki
g) nigdy nie kradłam/em, żeby mieć pieniądze na narkotyki

10. Moja sytuacja finansowa jest taka, że:

a) pracuję i zarabiam na własne utrzymanie
b) uczę się lub studiuję
c) częściowo jestem na utrzymaniu rodziców, a częściowo zarabiam
d) nie pracuję i nie zarabiam pieniędzy
e) nie uczę się ani nie pracuję

11. Moje kontakty seksualne odbywały się:

a) wyłącznie z towarzyszeniem narkotyków i alkoholu
b) od czasu do czasu łączyłam/em seks z alkoholem i narkotykami
c) nigdy nie łączyłam/em seksu z alkoholem i narkotykami