Proponujemy

Prywatny Ośrodek Terapeutyczny

Dla kogo:

Terapia skierowana jest do młodzieży mającej problemy z używkami (tj. alkohol, narkotyki, leki) oraz nałogowymi zachowaniami (tj. gry komputerowe, hazard). Ilość miejsc w Ośrodku przewidziana jest na ok. 12 osób zarówno chłopców jak i dziewcząt w wieku od 15 do 21 roku życia. Osoby przyjmowane są na terapię po uprzedniej detoksykacji (odtruciu) – o ile jest potrzebna oraz po wcześniejszym zgłoszeniu chęci podjęcia leczenia (wpis na listę pacjentów oczekujących).

Cele terapii:

  • ustalenie nowych norm grupowych,
  • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania młodzieży, poprzez nawiązanie, satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi ( zmiana zachowania),
  • zmniejszenie napięć i niepokojów ( odreagowanie emocjonalne)
  • analiza przyczyn powstawania uzależnień i ich eliminowanie,
  • podniesienie wiedzy na temat używania substancji psychoaktywnych
  • dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania obowiązujących zasad,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą,
  • wzmocnienie pozytywnych więzi pomiędzy członkami grupy,
  • dostrzeganie i rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi, potrzeb własnych i drugiego człowieka – akceptacja wobec odmienności drugiego człowieka,
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami

Formy pracy:

Diagnoza psychologiczna

Wyrównywanie różnego rodzaju deficytów dotyczących funkcjonowania psychospołecznego

Tworzenie indywidualnego planu pracy terapeutycznej

Praca nad wyłonionymi problemami