Proponujemy

Prywatny Ośrodek Terapeutyczny

Dla kogo:

Ilość miejsc w Ośrodku przewidziana jest na 8 osób zarówno chłopców jak i dziewcząt w wieku od 15 do 26 roku życia. Osoby przyjmowane są na terapię po uprzedniej detoksykacji (odtruciu) – o ile jest potrzebna oraz po wcześniejszym zgłoszeniu chęci podjęcia leczenia (wpis na listę pacjentów oczekujących). Warunkiem przyjęcia do Ośrodka osoby powyżej 18 roku życia tj.  Młodego Dorosłego jest fakt, iż dana  osoba nie jest usamodzielniona i pozostaje w rodzinie pierwotnej. Kameralny charakter Ośrodka sprawia, że Nasi podopieczni mogą poczuć się jak w domu. Każdy z nich może odnaleźć swoją przestrzeń na zaopiekowanie się jego emocjami. Z doświadczenia również wiemy, że dużo łatwiej, zwłaszcza na początku pobytu jest otworzyć się w małej grupie, co czyni, że więzi i relacje wśród uczestników stają się silne i trwałe.

Psychoterapia skierowana jest do osób mających problemy takie jak:

-nadużywanie substancji psychoaktywnych

-depresja

-zaburzenia zachowania,

-zaburzenia rozwoju emocjonalnego,

-zaburzenia odżywiania,

-zaburzenia osobowości

-zaburzenia nawyków i popędów

-zaburzenia opozycyjno-buntownicze

-myśli samobójcze

-próby samobójcze

-kryzysy rozwojowe, adaptacyjne

-problemy z rówieśnikami

-izolacja, osamotnienie

-traumy spowodowane przemocą rówieśników i dorosłych

-doświadczanie cyberprzemocy

-niedojrzałość emocjonalna

-problemy rodzinne

-konsekwencje rozwodu rodziców

-traumy

-trudne przeżycia

-problemy z samooceną

-brak akceptacji grupy rówieśniczej

-problemy z agresją

-zachowania przemocowe

-problemy z zachowaniem norm społecznych

-fobia szkolna

-fobia społeczna

-problemy w komunikacji

-braki umiejętności społecznych

-niedostosowanie

-zaburzenia koncentracji

-nadpobudliwość

-lęki

-kryzysy związane z wejściem w dorosłość

-demoralizacja osób małoletnich

-problemy wychowawcze

-samookaleczenia

Cele terapii:

 • ustalenie nowych norm grupowych,
 • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania młodzieży, poprzez nawiązanie, satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi ( zmiana zachowania),
 • zmniejszenie napięć i niepokojów ( odreagowanie emocjonalne)
 • analiza przyczyn powstawania uzależnień i ich eliminowanie,
 • podniesienie wiedzy na temat używania substancji psychoaktywnych
 • dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania obowiązujących zasad,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą,
 • wzmocnienie pozytywnych więzi pomiędzy członkami grupy,
 • dostrzeganie i rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi, potrzeb własnych i drugiego człowieka – akceptacja wobec odmienności drugiego człowieka,
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami
 • Poprawa stanu zdrowia

Formy pracy:

Diagnoza psychologiczna

Wyrównywanie różnego rodzaju deficytów dotyczących funkcjonowania psychospołecznego

Tworzenie indywidualnego planu pracy terapeutycznej

Praca nad wyłonionymi problemami